ALT DU TRENGER TIL ENDEVERKTØY

Produktene fra OnRobot åpner nye muligheter for automatiseringsoppgaver du aldri trodde var mulig. Våre banebrytende gripe- og følesystemer for industriautomasjon lar deg enkelt utforme ordentlige samarbeidsapplikasjoner som gjør at medarbeiderne dine kan jobbe side om side med samarbeidende roboter med montering, overflatebehandling, plukking og plassering, maskinpass eller testing.

Gripere, sensorer og verktøyskiftere for robotrarmer, tilpasset din fabrikk sine automasjonsbehov

Få mest ut av automasjonen med OnRobots fleksible endeverktøy (EoAT). Vi har en rekke førsteklasses gripere, sensorer og verktøyskiftere for robotarmer, tilpasset industriautomasjon. Alle våre produkter fungerer med enhver robotarm som er samarbeidende, eller tilpasset lettindustri.
Innovative gripere, kraft-/momentsensorer og verktøyskiftere endrer spillereglene innen samarbeidende automasjon, og åpner for muligheter som vi aldri før har sett.
Hvert av produktene våre kommer også med en innebygd elektrisk Quick Changer, som gjør programmeringen og monteringen rask og enkel. Ved å utvikle nye løsninger på en måte som gjør dem anvendelige på kort tid, får du raskt produksjonen i gang, slik at investeringene tjenes tilbake fra dag én.

Alt- ALT DU TRENGER TIL ENDEVERKTØY

Kompatibel med alle robotmerker

Alle våre gripere, kraft-/momentsensorer og verktøyskiftere er kompatible med roboter fra Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha og Nachi. Fordi produktene er kompatible med de største robotmerkene, kommer du raskt i gang med utnyttelsen av robotene. Hvis roboten er av et annet merke, betyr det ikke nødvendigvis at griperne ikke er kompatible. Kontakt oss for å diskutere hvilken løsning som er den beste for deg. Sjekk robotens kompatibilitet her. 

Våre gripere for robotarmer gjør samarbeidende prosesser smartere

Samarbeidende roboter, også kjent som «cobots», er roboter myntet på lettindustrien. De er i dag svært utbredt takket være fremveksten av allsidige endeverktøy, slik som gripere, sensorer og quick changer-deler for robotarmer. Ved å kombinere roboten din med riktig slutteffektor, gir du den mulighet til å håndtere komplekse prosesser i trygt samarbeid med menneskelige ansatte.
Samarbeidende teknologi er kjent for å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å hente fordeler. Eksempler på dette, kan være:

Raskere utplassering
Raskere utplassering

Samarbeidende roboter og slutteffektorer designes med enkel programmering i tankene, slik at selv ansatte uten teknisk kunnskap kan lære hvordan de bruker og tilpasser roboten på kort tid. Fleksibiliteten gir produsenter frihet og fleksibilitet til å eksperimentere med applikasjoner for å forberede seg på potensielle fremtidige behov.

Fleksibel produksjon
Fleksibel produksjon

Produksjon av unike verktøy for spesifikke produksjonsprosesser, er en kostbar og ugunstig oppgave. I kontrast til dette, kan endeverktøy enkelt tilpasses til å håndtere ulike oppgaver og prosesser, og sømløst integreres i ulike produksjonsmiljøer.

HØYERE AVKASTNING PÅ INVESTERINGENE
HØYERE AVKASTNING PÅ INVESTERINGENE

Fleksible slutteffektorer gjør at robotene kan fullføre repetitive oppgaver med mer samsvar og presisjon enn menneskelige arbeidere. Dette gir produsenter raskere avkastning på investeringene. Roboter håndterer kjedelige, møkkete og farlige oppgaver, mens menneskelige arbeidere kan fokusere på viktige oppgaver de er bedre rustet for å gjøre.

 Våre gripere for robotarmer gjør samarbeidende prosesser smartere

ØK VIRKSOMHETEN MED NY ENDEVERKTØYSTEKNOLOGI

OnRobots smarte EoAT-løsninger gir roboter evnen til å håndtere adaptive applikasjoner med høy presisjon, som frem til nå har vært for avanserte til å kunne automatiseres. Les mer om hvordan våre innovative løsninger påvirker avanserte samarbeidsapplikasjoner nedenfor.

surface finishing

Polering, avgrading og sliping er hovedelementene i overflatebehandlingen. Hver overflate har små variasjoner som trenger overflatebehandling av slipe- eller poleringsmaskinen med jevn kraft og hastighet for å oppnå et godt resultat. 

Ved å legge til en kraft-/momentsensor med seks akser, kan endeverktøyet følge konturene og samtidig angi jevnt trykk for å oppnå en perfekt overflate.
For å optimere overflatebehandlingen, anbefaler vi en HEX kraft-/momentsensor.

Assembly

Monteringsoppgaver krever ofte at roboten kan finne gjenstander og gripe tak i dem med presisjon. Riktig griper og kraftkontroll gir roboten evnen til å håndtere små deler av ulike former og størrelser med presisjon på nivå med et menneske. 

Alt dette gjøres uten å gå på bekostning av fleksibiliteten, fordi programvaren gjør det enkelt å programmere roboten til riktig posisjon under monteringen.
For å optimere monteringsoppgaven, anbefaler vi en HEX kraft-/momentsensor, RG2-FT-griperen, eller RG2/6-gripere.

pick&place

På samme måte som monteringsoppgaver, krever også plukk og plasser-oppgaver fleksibilitet, følsomhet og jevne parametere. Dette kan eksempelvis oppnås med en dobbeltgriper der to gripere monteres på samme robotarm. 

To gripere kan da jobbe uavhengig av hverandre, slik at robotarmen kan håndtere flere gjenstander samtidig. Resultatet er økt produktivitet, fordi dobbeltgriperen håndterer to gjenstander og utfører to oppgaver på samme tid. Du kan også bruke den samme griperen til å håndtere gjenstander av ulik størrelse. Med andre ord trenger du ikke å kjøpe ulike verktøy for ulike størrelser.
For optimalisering av plukk og plasser-oppgaver, anbefaler vi RG2-FT-gripere, Rg2/RG6-gripere, Gecko Gripper, VG10-griper eller HEX force/torque-sensor.

machine tending

Maskinpass kan være en repetitiv og kjedelig jobb, som krever et høyt nivå av samsvar – selv etter mange arbeidstimer. Med automatisk drift av maskinpass bedrer du sikkerheten for menneskelige arbeidere, samtidig som du frigir tid til viktigere oppgaver. 

Hvis du kombinerer RG2/R6-gripere med HEX-sensorer, vil det gjøre stabling/avstabling enklere, fordi sensorene «føler» kollisjonen når gjenstanden plasseres.
Hvis du skal optimere emballerings- og palleteringsoppgaver, anbefaler vi RG2/RG6-gripere, HEX force/torque-sensor eller VG10-griper

packaging and palletizing

Gjør emballeringen og palleteringen så effektiv som mulig med riktig endeverktøy. OnRobots elektriske vakuumgriper trenger ikke ekstern luftforsyning. Dette gir deg en enklere integrasjon og reduserte kostander, så vel som et bedre arbeidsmiljø, fordi det blir mindre støy og støv. 

Hvis du kombinerer RG2/R6-gripere med HEX-sensorer, vil det gjøre stabling/avstabling enklere, fordi sensorene «føler» kollisjonen når gjenstanden plasseres.
Hvis du skal optimere emballerings- og palleteringsoppgaver, anbefaler vi RG2/RG6-gripere, HEX force/torque-sensor eller VG10-griper

quality testing inspection

Laboratorier har ofte svært begrenset plass, og i slike tilfeller vil en samarbeidende robot være en god løsning for å sikre jevn kvalitet. Griperne våre leveres med programmerbar kraft, og kan enkelt justeres til å håndtere skjøre gjenstander, slik som blodprøver, med følsomhet på nivå med et menneske.
 

Hvis du skal optimere kvalitetssikring og kontroller, anbefaler vi RG2-FT-griper med en integrert kraft-/momentsensor, eller HEX force/torque-sensor.